Modulový důmdům s otevřeným patrem, 5 x 14 m

  Dům -  zalomený 22 x 5.6 m

  malý modulový dům 3,5 x 9 m

malý domek 5 x 13

  malý dům 4.8 x 12 m

malý dům 4,5 x 9 m

rodinný dům 5 x 18 m