Samostatné výstavy

1976 - Galerie mladých, Brno (20 portrétů mé ženy)

1979 - psychiatrická léčebna, Kroměříž (kresby a malby)

1979 - Klub ŠVBV, Brno (kresby a malby)

1979 - Divadlo v Nerudovce, Praha (malby)

1980 - Kulturní dům, Orlová-Ostrava ( velkoformátové kresby)

1983 - kino Družba - foyer, Brno (kresby)

1983 - Divadlo hudby, Olomouc (kresby)

1983 - Galerie A.Trýba, lékařská fakulta, Brno (kresby)

1985 - Galerie „Dílo“, Brno (malba, grafika)

1986 - Galerie mladých, Brno ( portrétní a jiné autorské plakáty)

1986 - Na Petynce, Praha (dvoudenní výstava kreseb, spol. s fotografiemi J.Kratochvila)

1986 - Galerie Hodonín, grafický kabinet ( kresby a grafiky)

1987 - Savarin, Brno (portrétní kresby)

1988 - Divadlo Šumperk, foyer ( unifikované kresby a grafiky)

1989 - Dům umění, galerie J. Krále, Brno (mechanické a prefabrikované kresby, grafiky, plakáty,

           grafický design,objekty)

1990 - Malovaný dům, Třebíč (kresby)

1991 - Zemské divadlo Brno, akce TT clubu (kresby)

1993 - Slovácké divadlo Uherské Hradiště (portréty)

1998 - Cafe piano, Brno, Kresby, které jsem našel při úklidu ateliéru, (květen)

2000 - AZ galerie “Dívky, ženy, múzy“, M-palác Brno, malby (květen-září)

2003 - jednodenní výstava v atriu Mahenovy činohry v Brně, portrétní kresby - VIP akce - (24.12.)

2005 - „Ženy, akty, figury“ autorská výstava, Ponrepo, Brno, březen-květen

2006 - „Reklamní kresby, počítačová grafika, portréty, znaky, symboly“

            Galerie fakulty informatiky MU, Brno, červenec - říjen

2008 - „Ženy, dívky, modelky" ALTERNATIVA – kulturní institut Zlín 7.2 -28.2

2008 - „Kresby a grafický design“, Malá galerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství,

             Brno, Medlánky, 14.2 – 22.3.

2008 - „Grafický design/kresby/rekapitulace“ Galerie HaDivadla, Pasáž Alfa, Brno, duben–červen

2009 -  "I_LU_STRO_FA" Galerie Milana Zezuly, Městské divadlo Brno 18.11 - 14.12.

            Ilustrace ke knize Stanislava Moši která ještě nevyšla s ukázkami typografie stran.

            Ilustrace vznikly kresebným zásahem do fotografií Zoji Mikotové.

2010 -  "Figury / Znaky / Symboly / Cover design / Počítačové kresby / Grafické slogany"

            Divadlo Bolka Polívky, Jakubské náměstí 5, Brno 16.2.-18.3.2010

2010 - "HOMEOGRAPHIC" (figury, znaky, symboly, cover design, počítačové kresby, grafické slogany)

            Univerzita Tomáše Bati, FaME, Galerie FORUM, 15.12.2010 - 31.1.2011