eliska_portret.jpg, 36 kB

Doc. Jiří Eliška
*1948

Brno, Czech Republic, EU
Grafický designér a výtvarný pedagog

Vzdělání, praxe

1963 - 1967 Střední umělecko průmyslová škola, Brno

1967 - 1971 Pedagogická fakulta UJEP Brno, Katedra estetické výchovy

1973 - 1976 ředitel státního zámku Vizovice

1977 - 2013 Katedra výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta MU Brno

2005 - 2019 Ateliér Grafický design, Fakulta multimediálních komunikací,UTB ve Zlíně

1982 - PaedDr.

1991 - habilitace, obor grafika, výtvarná pedagogika

Člen profesní skupiny

SBB - je profesní sdružení (od roku 2014 „spolek“) designu vizuálních komunikací (grafického designu), které v autorské sekci sdružuje designéry a umělce, v sekci organizační teoretiky a reprezentanty příbuzných profesí a firem. SBB je členem Unie výtvarných umělců ČR a členem ICOGRADA (Mezinárodní rada komunikačního designu se sídlem v Montrealu CA). Působí jako koordinátor IBCC (International Biennales Coordination Committee / Koordinační výbor mezinárodních bienále). Propaguje grafický design jako umělecký prostředek soudobých vizuálních komunikací a podporuje jeho plnohodnotné začlenění do života společnosti. Bienále Brno je registrovaná ochranná známka SBB.

Odborné zaměření

Grafický design. Typografie. Vizuální komunikace. Kresba. Portrét. Malba. Autorské písmo. Kaligrafie.

Skripta, výuková podpora

Dějiny grafického designu, rozsah státní závěreční zkoušky - AGD, FMK, UTB Zlín:

http://vyuka.fmk.utb.cz/ (Výtvarná umění - Ateliér grafického designu 9 - Dějiny grafického designu, PDF)

Obrazový slovník vizuální komunikace, přednášky v doktorandském studujním programu:

http://vyuka.fmk.utb.cz/ (Moodle, Výtvarná umění, PDF)

skripta: Písmo. Grafický design I. II.  Kaligrafie. Osobnosti GD.

Kontakt

eliska.jiri@gmail.com  

Links

agdzlin.cz

sbb-bienale-brno.cz
portadesign.cz
fmk.utb.cz